تبلیغات
بانک مقالات علمیMyscience - نوسان ساز های سینوسی
 
بانک مقالات علمیMyscience
اولین نیستیم...امابهترینیم** Myscience=علم من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : حامدمحمدی
نویسندگان
نظرسنجی
نظرشمادرمورد این وبلاگ چیست؟چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390 :: نویسنده : حامدمحمدی

 
نوسان ساز های سینوسی کاربرد گسترده ای در الکترونیک دارند.این نوسان سلز ها منبع حامل فرستنده ها را تامین می کنندوبخشی از مبدل فرکانس را در گیرنده های سوپر هیترودین تشکیل می دهند.

نوسان ساز های سینوسی كاربرد گسترده ای در الكترونیك دارند.این نوسان سلز ها منبع حامل فرستنده ها را تامین می كنندوبخشی از مبدل فركانس را در گیرنده های سوپر هیترودین تشكیل می دهند.نوسان ساز ها در پاك كردن وتولید مغناطیسی در ضبط مغناطیسی و زمانبندی پالسهای ساعت در كار های دیجیتال به كار می روند.بسیاری از وسایل اندازه گیری الكترونیكی مثل ظرفیت سنج ها نوسان ساز دارند.
نوسان ساز های سینوسی انواع مختلفی دارند اما همه آنها از دو بخش اساسی تشكیل می شوند:

بخش تعیین كننده فركانس كه ممكن است یك مدار تشدید یا یك شبكه خازن مقاومتی باشد.مدار تشدید بسته به فركانس لازم می تواند تركیبی از سلف و خازن فشرده طولی ازخط انتقال یا تشدید كننده حفره ای باشد.البته شبكه های خازن مقاومتی فركانس طبیعی ندارندولی می توان از جابه جایی فاز آنها برای تعیین فركانس نوسان استفاده كرد.
دوم بخش نگهدارنده كه انرژی رابه مدار تشدید تغذیه می كند تا آن را در حالت نوسان نگه دارد.بخش نگه دارنده به یك تغذیه نیاز دارد. در بسیاری از نوسان ساز ها این قسمت قطعه ای فعال مثل یك ترانزیستور است كه پالسهای منظمی را به مدار تشدید تغذیه می كند.
شكل دیگری از بخش نگهدارنده تشدید نوسان ساز یك منبع با مقاومت منفی یعنی قطعه یا مداری الكترونیكی است كه افزایش ولتاز اعمال شده به آن سبب كاهش جریان آن می شود. قطعات نیمه رسانا یا مدار های متعددی وجود دارند كه دارای چنین مشخصه ای هستند.سه دسته مشخص از نوسان ساز ها را می توان دسته بندی كرد كه در ادامه این مقاله توضیح خواهم داد:
نوسان ساز های فید بك مثبت
ابتدا بهتر می دانم تا كمی در باره فید بك توضیح بدهم
به طور كلی هر سیستم دارای ورودی و خروجی می باشد حا لا اگر بنا به هر علتی مقداری از خرو جی را با ورودی ها تركیب كرده و وارد یك سیستم كنیم به این كار فید بك گفته می شود كه كار برد های فراوانی در دنیای تكنولوژی دارد برای نمونه از فید بك برای كنترول فرایند یك سیستم استفاده می شود مثلاَ در هنگام راه رفتن شما یك سیستم(خیلی مدرن) هستید كه اطلاعات را با چشم خود گرفته و به مغز می فرستید ودر آنجا پردازش شده تصمیم می گیرید كه چه كار كنید اما در مورد فید بك مثبت با ید بگویم كه دو نوع فید بك را می توان در نظر گرفت منفی و مثبت. در فید بك مثبت كه یك مثال جالب از آن را در بالا برایتان بیان كردم هدف اغلب كنترول یك فرایند است یك مثال دیگر فرض كنید یك ظرف از مایعی كه در حال جوشیدن است در تماس با یك منبع گرما مثل شعله گاز قرار دارد با گرم شدن بیش از حد مایع از ظرف بیرون می ریزد وآتش را كم می كند و دمای مایع را كاهش می دهد وبا كاهش دمای ما یع آتش دوباره احیا می شود ومایع دو باره گرم شده وسر ریز می كند و دوباره ... اما در فید بك مثبت خرو جی به ورودی اضافه می شود واز فید بك مثبت به همین دلیل برای تشدید استفاده می شود همان مثال قبل را در نظر بگیرید با یك مایع آتشزا این بار با گرم شدن مایع و سر ریز آن آتش شدشدتر می شود وهمین طور تا آخر.
نكته مهم این است كه در دنیای مادی همه چیز روبه میرایی و مردن میرود (ای روزگار نا مراد)وچیز هایی مثل اصطكاك همیشه(بعضی موقع های بیشتر)مزاحم هستند در باره نوسان هم میرایی باعث كاهش دامنه نوسان و از بین رفتن آن می شود بنا براین از فید بك مثبت برای جبران این میرایی استفاده می كنیم.
انواع مختلفی از نوسان ساز ها كه از فید بك مثبت استفاده می كنند وجود دارد.
نوسان ساز هارتلی
این نوسان ساز نمونه ای از نوسان ساز های فركانس پایین است كه با استفاده از مدار فركانس را تعیین می كند ویك ترانزیستور نیز تامین كننده پالس های نگه دارنده است.مدار شكل زیر یك تقویت كننده امیتر مشترك را نشان می دهد كه مدار بین كلكتور و بیس آن متصل شده است سر وسط سلف به طور موثر به امیتر متصل شده است (مقاومت منبع تغذیه برابر صفر فرض می شود). تقویت كننده امیتر مشترك سیگنال ورودی خود را معكوس می كند و سیگنال خروجی آن با سر وسط زمین شده سلف قبل از اعمال به بیس معكوس می شود.در نتیجه در این مدار ورودی را خود تقویت كننده تا مین می كند. یعنی فید بك مثبت قابل تو جهی كه وجود دارد باعث ایجاد نوسان می شود و دامنه سیگنال (در فر كانس تشدید ) به سرعت افزایش می یابد.پالسهای ناشی از جریان بیس را پر می كنند در نتیجه جهت ولتاژ تو لید شده بیس را به طور منفی بایاس می كند با افزایش دامنه سیگنال ولتاز دو سر نیز زیاد می شود تا به حالت تعادل بر سد. حالت تعادل زمانی روی می دهد كه اتلاف مدار ناشی از بار شدن خروجی مقاومت اهمی و جریان بیس با انرژی وارد شده از كلكتور به این خازن برابرشود.در این شرایط نهایی ترانزیستور می تواند به خوبی در بیشتر قسمتهای سیكل قطع باشد ودر هر قله مثبت بیس پالس ناگهانی به جریان بیس (وجریان كلكتو)اعمال شود.در فاصله زمانی بین دو فله متوالی از طریق شروع به تخلیه می كند. اما اگر یك ثابت زمانی در مقایسه با زمان تناوب نوسان بزرگ باشد مقدار كمی از ولتاژ دو سر در این فاصله زمانی از بین می رود و می توان را به عنوان یك منبع ثابت بایاس منفی در نظر گرفت . در بسیاری از نوسان ساز ها از این روش بایاس كردن استفاده می شود. این روش دارای مزیت جبران سازی برای هر گونه افت دامنه نوسان در اثر افزایش بار خروجی یا افت ولتاژ منبع تغذیه است.كاهش دامنه نوسان باعث كاهش بایاس می شود به طوری كه ترانزیستور پالس های جریان بزرگتری برای ثابت نگه داشتن دامنه می گیرد.


نو سان ساز كلپیتس
نكته مهم در شكل بالانیاز به وجود سه اتصال میان مدار تنظیم شده و ترانزیستور برای ایجاد فید بك مثبت است. امیتر به سر وسط سلف متصل می شود ولی می توان آن را به صورت معادل با استفاده از دو خازن برابر به طور سری مانند شكل بعد به شاخه خازنی مدار متصل كرد.در این نوسان ساز از یك فت اتصالی با مقاومت در مدار درین استفاده شده و مدار با خازن به در ین متصل شده است. بنا بر این مدار بر خلاف تغذیه مستقیم شكل اول به طور موازی تغذیه می شود.
خازن های تعیین كننده فركانس و با خازن های ورودی و خروجی ترانزیستور موازی هستند و در نتیجه این خازنها در تعیین فر كانس نوسان نیز تاثیر دارند. با بزرگتر كردن و تا حد امكان تاثیر این خازنها به حد اقل می رسد.از سوی دیگر اگربه نوسانی با فر كانس بالا نیاز باشد خازنهای تنظیم باید خیلی كوچك باشند. در این موارد می توان از خازنهای ورودی و خروجی ترانزیستور به جایواستفاده كرد. یك خازن متغییر كوچك مانند شكل سوم برای تنظیم به دو سر سلف متصل می شود. در این مدار نیز كه با پالسهای جریان گیت شارژ و از طریق تخلیه می شود به طور خود كار بایاس لازم را تامین می كند. برای آنكه امكان زمین شدن سر متغییر خازن (و در نتیجه بیس ترانزیستور) وجود داشته باشد یك چوك با امپدانس زیاد در فر كانس كار به مدار امیتر افزوده می شود.
هر سه نوسان ساز بالا كه شرح دادم در كلاس برای دامنه های نوسان بزرگ عمل می كنند. برای به دست آوردن شكل موج سینوسی خروجی را باید از مدار گرفت. مثلا با سیم پیچی كه مانند شكل اول و دوم به طور القایی به مدار متصل می شود.اگر خروجی از خود ترانزیستور گرفته شود مثلا از مقاومتی در مدار امیتر یا سورس قطار پالسی با فر كانس تكراری برابر با فركانس تشدید به دست می آید.
نوع مطلب : فیزیک، 
برچسب ها :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :